1 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΘΗΝΩΝ  (ΙΑΝ-1995 ΕΩΣ ΜΑΡΤ 1995) ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ.

2 GAY’S  HOSPITAL OF LONDON (IAN 1997 ΕΩΣ ΔΕΚ 1997) ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ  ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ