Ώρες Λειτουργίας Ιατρείου:

Στο Ιατρείο πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις: