Κατηγορία Καλοήθη υπερτροφία του προστάτη(ΚΥΠ)

Καλοήθη υπερτροφία του προστάτη(ΚΥΠ)

Ως καλοήθης υπερτροφία του προστάτη (ΚΥΠ) ορίζεται η διόγκωση του αδένα του προστάτη σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλούνται συμπτώματα των κατώτερων ουροφόρων οδών. Ανεξάρτητα από την αιτία ή το πραγματικό μέγεθος του προστάτη ,τα αποφρακτικά συμπτώματα εμφανίζονται όταν ο…