Κατηγορία Καρκίνος του προστάτη

Καρκίνος του προστάτη

Είναι ή ασθένεια πού απασχολεί σήμερα ,ίσως και τόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων ,πού κυμαίνονται ηλικιακά μετά τά 55-60 χρόνια , με αύξηση του ποσοστού εμφάνισης ανάλογη με την αύξηση της ηλικίας , αφού το 10% εμφάνισης σε μικρότερες ηλικίες των…