Κατηγορία Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη

Ο όρος κιρσοκήλη αναφέρεται στην παθολογική διάταση των φλεβών του απιοειδούς αποχετευτικού φλεβικού πλέγματος των όρχεων.Πρόκειται για την πιο συχνή ανατομική ανωμαλία στους άνδρες με στειρότητα (25%έναντι 10 έως 15% στο γενικό πληθυσμό).Ανευρίσκεται συνήθως στην αριστερή πλευρά,όπου η σπερματική φλέβα…