Κατηγορία Oυρολιθίαση

Oυρολιθίαση

Ο όρος ουρολιθίαση αναφέρεται στην συσσώρευση στερεών αλάτων ή λίθων μέσα στην ουροφόρο οδό.Στην περίπτωση της νεφροουρητηρικής λιθίασης,οι λίθοι καθιζάνουν στις κοιλότητες του νεφρού και μπορούν να παραμείνουν εκεί καινα συνεχίσουν να διογκώνονται με την εναπόοθεση υλικού ή να μετακινηθούν…